Jak zadbać o BHP podczas lakierowania?

Jak zadbać o BHP podczas lakierowania?

Jak zadbać o BHP podczas lakierowania?

Praca w branży lakierniczej wiąże się z przebywaniem na co dzień w otoczeniu wielu toksycznych substancji oraz urządzeń, których używanie wymaga właściwej organizacji i stosowania się do odpowiednich zaleceń. Aby zasady BHP w lakiernictwie mogły być przestrzegane, niezbędne jest zapewnienie poszczególnym pracownikom odpowiednich akcesoriów do ochrony oczu i dróg oddechowych podczas lakierowania, odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy lakiernika czy kontrola środowiska pracy w lakiernictwie. Sprawdź, co warto wiedzieć w tym zakresie.

Dlaczego przestrzeganie przepisów dotyczących BHP w lakiernictwie jest kluczowe?

Jak przygotować stanowisko pracy do bezpiecznego lakierowania?

Przestrzeganie przepisów dotyczących BHP w lakiernictwie dotyczy nie tylko pracowników i ich przygotowania do wykonywania poszczególnych czynności. Równie ważne jest odpowiednie przygotowanie stanowiska pracy do przeprowadzania kolejnych działań. Pod tym względem kluczowe jest oświetlenie oraz wentylacja warsztatu.

W przypadku prac lakierniczych światło dzienne nie jest wystarczające i powinno być wspomagane sztucznymi źródłami oświetlenia. Należy tu zastosować zarówno światło ogólne, jak i miejscowe, które doświetli poszczególne stanowiska pracy i ułatwi precyzyjne wykonywanie prac lakierniczych.

BHP podczas lakierowania to również wydajna wentylacja grawitacyjna, jak i mechaniczna. Niezbędne jest również zainstalowanie wyciągów pyłów, spalin czy gazów, które powstają podczas prac blacharsko-lakierniczych. Taka ochrona przed szkodliwymi substancjami przy lakierowaniu jest niezwykle istotna w zabezpieczaniu pracowników przed możliwymi zatruciami.

Jak chronić oczy i drogi oddechowe podczas prac lakierniczych?

W warsztacie niezwykle ważna jest ochrona oczu i dróg oddechowych przy lakierowaniu. Odpowiednio dobrane materiały BHP, takie jak kombinezony, rękawice, maski czy obuwie zabezpieczają przed oddziaływaniem środków chemicznych na skórę i wchłanianiem toksycznych oparów.

Należy zwrócić uwagę, aby osobiste zabezpieczenia podczas malowania samochodu były dobrej jakości i posiadały właściwy atest. Jednocześnie odzież robocza, maski i pozostałe środki ochrony muszą być dokładnie dopasowane pod względem rozmiaru do poszczególnych pracowników. W przeciwnym razie takie akcesoria mogą nie zabezpieczyć osób w sposób dostateczny lub utrudnić im pracę.

Jak uniknąć ryzyka pożaru w warsztacie lakierniczym?

W warsztacie blacharsko-lakierniczym wykorzystywanych jest wiele substancji łatwopalnych i urządzeń, których używanie niezgodnie z zasadami BHP może być zagrożone wznieceniem ognia. Dlatego wszelkie butle z gazami powinny znajdować się w odległości minimum 10 metrów od źródeł ciepła i bez otwartego ognia. Eliminacja ryzyka pożaru w warsztacie to również posługiwanie się sprzętem spawalniczym wyłącznie przez osoby posiadające specjalne uprawnienia.

Bezpieczeństwo pracy przy lakierowaniu w kwestii przeciwpożarowej to również używanie do lakierowania urządzeń opatrzonych stosownymi atestami przeciwpożarowymi, a także umieszczenie wszelkich wyłączników prądu na zewnątrz pomieszczeń. Eliminacja ryzyka pożaru w warsztacie to także przemyślane rozplanowanie stanowisk i przechowywanie w każdym z pomieszczeń maksymalnie tylu środków łatwopalnych, ile jest potrzebne w danym dniu. Niezbędne jest też wyposażenie obiektu w gaśnice. Należy też zwrócić uwagę, aby używane lakiery samochodowe oraz inne środki robocze odznaczały się najwyższą jakością.

Dlaczego przestrzeganie przepisów dotyczących BHP w lakiernictwie jest kluczowe?

Praca w lakiernictwie zaliczana jest do czynności szkodliwych. Brak właściwego zabezpieczenia podczas malowania samochodu, co określają zasady BHP w lakiernictwie, może powodować zatrucia i urazy pracowników. Zaniedbywanie przestrzegania higieny pracy w lakiernictwie może też skutkować trwałym uszczerbkiem na zdrowiu.

Zasady BHP w lakiernictwie umożliwiają też taką organizację miejsca pracy oraz wykonywanych na co dzień działań, które nie grożą wybuchem, ani poniesieniem znacznych strat materialnych. To także zgodność z wymogami, które sprawdzane są przez odpowiednie instytucje. Podkłady pod lakier, odrdzewiacze, rozpuszczalniki, lakiery najwyższej jakości i spełniające stosowne atesty są natomiast niezwykle ważne w jakości wykonywanych usług, ale też w kwestii bezpiecznego używania przez pracowników.

Kombinezon Lakierniczy

Jak kontrolować środowisko pracy w lakiernictwie w celu zapewnienia bezpieczeństwa?

Bezpieczeństwo pracy to również kontrola środowiska pracy w lakiernictwie. W tym celu warto regularnie serwisować używane urządzenia i sprzęty, a także dokonywać wymaganych weryfikacji ciągów wentylacyjnych oraz systemów odciągowych. Istotna jest również bieżąca wymiana filtrów w takich układach.

W branży blacharsko-lakierniczej istotne jest też dbanie o własne stanowisko pracy. Dlatego po zakończonych działaniach należy wykonać stosowne prace porządkowe i zabezpieczyć wszystkie narzędzia i sprzęty.

Polecane produkty:

https://e-lakiernik.net/3m-maska-lakiernicza-7502-m-filtry-weglowe-6051

https://e-lakiernik.net/3m-maska-lakiernicza-6000-filtry-weglowe-6051

https://e-lakiernik.net/alphatec-ansell-kombinezon-ochronny-lakierniczy

https://e-lakiernik.net/3m-maska-lakiernicza-7502-m-filtry-6051-5911-501

Jak kontrolować środowisko pracy w lakiernictwie w celu zapewnienia bezpieczeństwa?